Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Hydrologia inżynierska
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę na temat bilansu wodnego i obszarów bilansowych oraz modeli zlewni
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W02
    rozumie procesy zachodzące w ziemskiej litosferze i ma wiedzę w zakresie podstawowych metod jej badania stosując metody geofizyczne, geochemiczne i wiertnicze
  • EZ1A_W09
    ma wiedzę w zakresie meteorologii, klimatologii, hydrologii, hydrogeologii i ochrony środowiska pozwalającą na przeprowadzenie analiz dotyczących możliwości wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii