Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Hydrologia inżynierska
Efekt kształcenia:
Potrafi interpretować wyniki pomiarów terenowych dobierając metody interpretacji w zależności od wiarygodności i częstotliwości pomiarów
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U03
    Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
  • EZ1A_U04
    Potrafi posługiwać się regułami ścisłego i logicznego myślenia, wykorzystując poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych procesów przyrodniczych i technicznych, potrafi zastosować wiedze z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych
  • EZ1A_U18
    Potrafi wykonać pomiary w laboratorium i w terenie w celu oszacowania dostępnych zasobów energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł