Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Meteorologia i klimatologia
Efekt kształcenia:
Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W03
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy atmosfery oraz podstawowych zjawisk w niej zachodzących; zna podstawowe pojęcia związane z budową atmosfery
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska