Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geochemia
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę o genezie, ewolucji, budowie i składzie chemicznym geosfer, w tym litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery oraz zachodzących w ich obrębie naturalnych i wywołanych działalnością człowieka procesach fizycznych i chemicznych
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie geologii i hydrologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzedu oraz hydrologii, hydrogeologii przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnien ochrony środowiska.
  • OS1A_W02
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.