Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geochemia
Efekt kształcenia:
Potrafi we właściwy sposób przedstawić skład chemiczny różnych elementów środowiska przyrodniczego (minerałów, skał, wód, powietrza), znaleźć szczegółowe dane tego typu, a także dokonać interpretacji i prostego wnioskowania na podstawie wyników analiz chemicznych tych substancji
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U01
    Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
  • OS1A_U03
    Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.
  • OS1A_U09
    Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.