Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geochemia
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić przydatność podstawowych metod analitycznych do określenia składu chemicznego minerałów, skał, wód i innych substancji obecnych w środowisku. Umie opracować i zinterpretować ich wyniki
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W21
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska.
 • OS1A_U01
  Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
 • OS1A_U05
  Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
 • OS1A_U08
  Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary chemiczne.
 • OS1A_U22
  Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.