Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geochemia
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać proste obliczenia chemiczne użyteczne w geochemii i ochronie środowiska
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W10
    Ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnien chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup zwiazków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska.
  • OS1A_U01
    Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.