Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Konwencje rozwoju zrównoważonego
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z rozwoju zrównoważonego
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W08
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów techniczno-technologicznych stosowanych w takich dziedzinach, jak gospodarka odpadami, inżynieria mineralna, odnawialne i alternatywne źródła energii, rozwój zrównoważony, hydrogeologii stosowanej i geotechnika środowiska, biotechnologia, rekultywacja, analityka środowiska