Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Grafika inżynierska - AutoCAD
Efekt kształcenia:
Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie