Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Environmental technology
Efekt kształcenia:
Student posiada ogólną wiedze na temat elementów budowy oraz funkcjonowania spalarnii odpadów.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W21
    Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony środowiska.
  • OS2A_U05
    Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
  • OS2A_U15
    Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego.