Dane EK modułowego:
Kod:
M_W007
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Environmental technology
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się fachowym językiem angielskim w zakresie technologii w ochronie środowiska
Powiązania z EKK:
 • OS2A_W21
  Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony środowiska.
 • OS2A_U05
  Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
 • OS2A_U13
  Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
 • OS2A_U15
  Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego.