Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe pomiary, badania, pobór próbek, prace kartograficzne i inne prace z zakresu inżynierii środowiska
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U22
    potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe badania i prace z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki