Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
stosuje zasady bezpieczeństwa pracy podczas prac terenowych, laboratoryjnych lub w środowisku przemysłowym
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą