Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
potrafi zbierając dane i materiał badawczy niezbędne do pracy dyplomowej dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień badawczych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U10
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne