Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonywanych pomiarów, badań naukowych i innych prac, oraz rozumie możliwe konsekwencje działań niezgodnych z etyką naukową
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje