Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
Zbierając niezbędne dane i materiał badawczy myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • IS2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy