Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie środowiskiem
Efekt kształcenia:
Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
  • IS2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska, rekultywacji