Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie środowiskiem
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_K01
  ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania (studia wyższego stopnia, studia podyplomowe, kursy) oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • IS1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje
 • IS1A_K05
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały — m.in. środkami informacji elektronicznej — informacji dotyczących znanych mu zagadnień inżynierii środowiska i różnych aspektów działalności inżyniera w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych
 • IS2A_W07
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska