Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Efekt kształcenia:
Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie zagospodarowania i rekultywacji
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K05
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały — m.in. środkami informacji elektronicznej — informacji dotyczących znanych mu zagadnień inżynierii środowiska i różnych aspektów działalności inżyniera w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych