Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Efekt kształcenia:
ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K01
    ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania (studia wyższego stopnia, studia podyplomowe, kursy) oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych