Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie
Efekt kształcenia:
Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska