Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych ze zmianą wartościowości oraz ich oddziaływania na środowisko
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska