Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z kartowania geochemicznego
Efekt kształcenia:
Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • IS2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • IS2A_U22
    potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe badania i prace z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki