Dane EK modułowego:
Kod:
M_W034
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiałoznawstwo
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat materiałów stosowanych w inżynierii środowiska
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W12
    ma wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w kontakcie z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii; zna podstawowe zasady ergonomii
  • EZ1A_W17
    Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych