Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy remediacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych
Efekt kształcenia:
potrafi opracować projekt prostego zadania technicznego z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U11
    Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.