Dane EK modułowego:
Kod:
M_U048
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sposoby gospodarowania energią i minimalizacja jej strat
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać kalkulacje w celu wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych przypadków.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W05
    ma wiedze w zakresie matematyki, obejmującą analizę matematyczną, algebrę liniową, geometrię analityczną, statystykę matematyczną oraz rachunek prawdopodobieństwa
  • EZ1A_W12
    ma wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w kontakcie z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii; zna podstawowe zasady ergonomii