Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dokumentowanie obszarów do ochrony
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele oraz aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W10
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej