Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dokumentowanie obszarów do ochrony
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie