Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dokumentowanie obszarów do ochrony
Efekt kształcenia:
Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie rozwoju zrównoważonego
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska, rekultywacji