Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Dokumentowanie obszarów do ochrony
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia