Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Preparatyka i analiza geochemiczna
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie poboru próbek analitycznych dla rozwiązania aktualnych problemów środowiskowych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska