Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Preparatyka i analiza geochemiczna
Efekt kształcenia:
Zna budowę podstawowych i specjalistycznych urządzeń i przyrządów laboratoryjnych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W08
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów techniczno-technologicznych stosowanych w takich dziedzinach, jak gospodarka odpadami, inżynieria mineralna, odnawialne i alternatywne źródła energii, rozwój zrównoważony, hydrogeologii stosowanej i geotechnika środowiska, biotechnologia, rekultywacja, analityka środowiska