Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Preparatyka i analiza geochemiczna
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska oraz wykonuje oznaczenia laboratoryjne określonych parametrów próbek środowiskowych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • IS2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne