Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Preparatyka i analiza geochemiczna
Efekt kształcenia:
Jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role