Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Jubilerstwo i wycena kamieni
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę z zakresu metaloznawstwa oraz technik zdobniczych, potrafi wykonać podstawowe elementy wyrobu jubilerskiego.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.