Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Krystalografia i krystalochemia
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat krystalochemii minerałów o wiązaniach kowalencyjnych, jonowych, metalicznych i molekularnych.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.