Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Krystalografia i krystalochemia
Efekt kształcenia:
Potrafi opisać i wytłumaczyć prawa i procesy krystalochemiczne rządzące podstawieniami izomorficznymi w minerałach.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
  • GG2A_U10
    Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.