Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań fazowych
Efekt kształcenia:
Potrafi zinterpretować wyniki analiz rentgenograficznych, termicznych i spektroskopowych próbek o nieskomplikowanym składzie fazowym
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W01
  Ma wiedzę w zakresie geologii i hydrologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzedu oraz hydrologii, hydrogeologii przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnien ochrony środowiska.
 • OS1A_U01
  Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
 • OS1A_U04
  Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS1A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • OS1A_U17
  Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.