Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań fazowych
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do wspomagania interpretacji i prezentacji wyników badań składu fazowego
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W12
  Ma wiedzę w zakresie informatyki i statystyki pozwalającą na opisywanie i interpretowanie zjawisk zachodzących w środowisku.
 • OS1A_U05
  Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
 • OS1A_U09
  Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS1A_U15
  Potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • OS1A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • OS1A_U17
  Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.