Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria mineralna w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Ma ogólną wiedzę na temat sposobów wykorzystania i podstawowych zastosowań w ochronie środowiska syntetycznych kompozytów mineralnych i organo-mineralnych
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
  • OS2A_W18
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.