Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria mineralna w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Umie zaprojektować i wykonać eksperyment syntezy wybranych odmian kompozytów i materiałów mineralnych, dokonać ich charakterystyki chemicznej i fazowej oraz wskazać ich zastosowanie w ochronie środowiska
Powiązania z EKK:
 • OS2A_U01
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk chemicznych, przydatne w ochronie środowiska.
 • OS2A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i analizy środowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • OS2A_U17
  Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
 • OS2A_U21
  Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.