Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria mineralna w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi interpretować wyniki badań właściwości wysyntetyzowanych kompozytów i materiałów
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U12
    Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.