Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria mineralna w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Umie zaprojektować i wykonać eksperyment syntezy wybranych odmian kompozytów i materiałów mineralnych, dokonać ich charakterystyki chemicznej i fazowej oraz wskazać ich zastosowanie w ochronie środowiska
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W10
  Ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnien chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup zwiazków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska.
 • OS1A_W18
  Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w badaniach, projektach, przedsięwzięciach techniczno-technologicznych oraz innych działaniach związanych z naukami o środowisku.
 • OS1A_W21
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska.
 • OS1A_U03
  Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.
 • OS1A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • OS1A_U21
  Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.
 • OS1A_U22
  Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.