Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Opisuje i ocenia organizację i podstawy prawne systemu ochrony środowiska w Polsce
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W02
  Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
 • OS1A_W06
  Ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
 • OS1A_W19
  Ma podstawową wiedzę dotyczącą ekonomii, analizy ekonomicznej przedsięwzięcia oraz zarządzania.
 • OS1A_W22
  Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierii ochrony środowiska.
 • OS1A_U12
  Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczacych zagadnień szczegółowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.