Dane EK modułowego:
Kod:
M_W102
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Maszyny przepływowe
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie pomiarów stosowanych w eksploatacji maszyn przepływowych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W17
    Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych