Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mineralogia eksperymentalna
Efekt kształcenia:
Rozumie przebieg procesów przemian w morfologii i składzie minerałów na drodze rekrystalizacji i dyfuzji.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.