Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mineralogia eksperymentalna
Efekt kształcenia:
Zna przykłady zastosowań mineralogii eksperymentalnej w przemyśle, technice i w medycynie.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W04
    Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.