Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mineralogia eksperymentalna
Efekt kształcenia:
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment modyfikacji właściwości substancji mineralnej.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.
  • GG2A_U14
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.