Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mineralogia eksperymentalna
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić systematyczne badania dla zidentyfikowania i scharakteryzowania produktów syntezy.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_U15
    Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.