Dane EK modułowego:
Kod:
M_W115
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy energetyki
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania i przetwarzania energii z rożnych źródeł.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W06
    ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą ogólne zasady fizyki, wielkości fizyczne, oddziaływania fundamentalne, mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, fizyki statycznej, elektryczności, magnetyzmu i optyki oraz zna zasady przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania
  • EZ1A_W11
    ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji
  • EZ1A_W17
    Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych